CONTACT us

end-logo
SENDSEND

Dr. JIAN REN

E-mail:
renjian@sysucc.org.cn
Address:
Ren Laboratory of Bioinformatics
School of Life Sciences,
Sun Yat-Sen University,
Higher Education Mega Center,
Guangzhou 510006, Guangdong, China